Priser og størrelser

Størrelse Lerretsbilder Lerret Aluminiumbilder Aluminium Akrylglassbilder Akrylglass Gallery Print Gallery print Fine Art Alu Fine Art Alu Fine Art Wood Fine Art Wood
45x30 - - 750 - 700 650
70x50 850 900 1100 1500 - -
75x50 - - 2100 - 1100 950
100x70 - 1600 1800 2600 - -
150x100 2000 2700 2900 4400 - -
50x50 600 800 900 1200 900 850
60x60 800 1000 1100 1400 - -
70x70 950 1300 1400 2200 - -
100x100 - 2200 2300 3200 - -
30x45 - - 750 - 700 650
50x70 850 900 1100 1500 - -
50x75 - - 2100 - 1100 950
70x100 - 1600 1800 2600 - -
100x150 2000 2700 2900 4400 - -